Alternate Text
Alternate Text
Tin EuroCapital
09/06/2017
  • Thời gian tổ chức: 9h00 ngày 19/06/2017.
  • Địa điểm tổ chức: L14-01, Tầng 14, Tòa nhà Vincom, số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Vui lòng download file đính kèm về chương trình đại hội
Dự thảo tờ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
05/06/2017
Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội: 17h00 ngày 08/06/2017
Thời gian tổ chức dự kiến: 9h00 ngày 19/06/2017
Địa điểm tổ chức: L14-01, Lầu 14, Tòa nhà Vincom, số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM
Nghị quyết HĐQT chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2017